immoweb be fr

Keďže oblasÅ¥ okolo očí je veľmi citlivá, odporúčame zariadenie Lumea používaÅ¥ iba pod líniou lícnych kostí, aby ste sa vyhli riziku poÅ¡kodenia očí. You can assess your skin tone in the skin tone/hair color chart in the user manual and online. Never use IPL if you suffer from any of the diseases listed below: -If you have a skin disease such as active skin cancer, you have a history of skin cancer or any other localized cancer in the areas to be treated. Philips Lumea has been developed in conjunction with leading dermatologists and tested with over 2000 women. Philips Lumea is the result of 14 years of Philips research and is derived from professional IPL technology. Eventually hair stops growing and periodic use will keep you fuzz and stubble free. * V priebehu nasledujúcich 48 hodín po oÅ¡etrovaní si upravené oblasti pri pobyte vonku zakrývajte alebo použite opaľovací krém (ochranný faktor 50). Note: This list is not exhaustive. It is curved and has an extra transparent filter for effective results. Never use the device on the following areas: -On warts, tattoos or permanent make-up. Furthermore, IPL requires a low level of melanin in the skin so that the skin will not attract the light. Po aktivovaní zábleskov pomaly posúvajte zariadenie Lumea po oÅ¡etrovanej oblasti. Zariadenie Philips Lumea možno používaÅ¥ počas celého roka vrátane letných mesiacov. No serious side effects or damage from long-term use have been reported. By checking your skin type, you can choose the specific setting that will ensure effective yet gentle treatment on your face. Väčšina modelov prístroja Lumea je dodávaná so Å¡peciálnym nadstavcom na oÅ¡etrenie tváre s UV filtrom zabraňujúcim poÅ¡kodeniu pokožky (modely SC1997, SC1998, BRI950, BRI953, BRI954, BRI956). Specifically designed for the body’s curves, its 3 intelligent attachments fit and adapt to treat each … Philips Lumea applies gentle pulses of light to the hair root, putting the follicle into a resting phase. popáleniny, vznik pľuzgierov alebo zmenu pigmentácie. ** Merané na nohách, po 3 oÅ¡etreniach, 27 z 55 žien dosiahlo výsledok 92 % či viac. Až 92 % redukcia chĺpkov už po 3 oÅ¡etreniach**, Až 85 % redukcia chĺpkov už po 3 oÅ¡etreniach*. Philips Lumea Advanced This is Philip’s mid-range home IPL safe for light to medium skin tones. PrísluÅ¡enstvo pre osobnú starostlivosÅ¥, PrezrieÅ¥ si víťazné modely Philips Lumea, znáte Lumeu, nebo ji snad sami používáte? Prístroj Philips Lumea účinne, ľahko a bezpečne pôsobí na celú radu rôznych typov chĺpkov a pokožky. Philips Lumea nie je možné používaÅ¥ na oÅ¡etrenie bielych, sivých, svetlých blond, alebo ryÅ¡avých chĺpkov, ktoré majú, prečo si vybraÅ¥ zariadenie Philips Lumea Prestige, Až o 92 % menej chĺpkov po 3 oÅ¡etreniach*, Užívajte si 6 mesiacov hodvábne hladkú pokožku bez chĺpkov**, 4 rôzne nadstavce vhodné na oÅ¡etrenie rôznych častí tela, Len 8,5 minút trvajúci oÅ¡etrenie dolnej časti nohou (od kolena dole) ***, Vyvinuté v spolupráci s dermatológmi na bezpečné oÅ¡etrenie aj na citlivých miestach, Integrovaný snímač SmartSkin odporučí to najvhodnejÅ¡ie nastavenie pre váš odtieň pokožky, Použitie s káblom aj bez kábla pre vaÅ¡e maximálne pohodlie, Mobilná aplikácia zdarma vám pomôže nastaviÅ¥ plán oÅ¡etrení a poradí vám, ako dosiahnuÅ¥ optimálne výsledky, Merané na nohách, 67 % zo 45 žien dosiahlo výsledok 85 % či viac. -If your skin is sensitive to light and easily develops a rash or an allergic reaction. The hair will shed naturally and will keep skin smooth and prevent regrowth. Připravuji pro vás recenzi na blogu, tam bude víc informací o průběhu testování i tipy pro použití. Svetovo prvá IPL technológia s unikátne tvarovanými nástavcami pre každú časÅ¥ vášho tela, IPL technologie se speciálními nástavci na tělo a obličej, IPL technológia so Å¡peciálnymi nástavcami na telo a tvár, Vybrané výrobky Výsledkom je prirodzené vypadnutie chĺpku a zabránenie jeho opakovanému rastu. Taktiež nie je vhodné pre osoby s veľmi tmavou pokožkou, pretože takáto pokožka obsahuje príliÅ¡ veľa melanínu. *** Merané na nohách, po 3 oÅ¡etreniach, 27 z 55 žien dosiahlo výsledok 92% alebo viac. * Do not use Philips Lumea if you have sunburned skin and for as long as the sunburn persists. Systém Philips Lumea Prestige je vybavený unikátne zaoblenými inteligentnými nadstavcami na telo (nohy, ruky, bruÅ¡ko) a tvár (horná pera, brada). I tried the GHI’s top-performing model, the Philips Lumea Prestige, to see if it’s up to the job. Každý inteligentný nadstavec sa odliÅ¡uje kombináciou tvaru, veľkosti priezoru a jeho filtru. As a consequence, the amount of hair your body grows gradually … na hol. ** Podľa prieskumu predajnosti vypracovaného MAT z júna 2019. Akonáhle sa rozsvieti kontrolka „READY“ na zadnej strane prístroja, zatlačte tlačidlo na rukoväti. Most Lumea models include a special facial attachment with a UV filter that prevents skin damage (SC1996, SC1997, SC1999, SC2006, SC2007, SC2008, SC2009, BRI950, BRI953, BRI954, BRI956, BRI959). IPL stands for Intense Pulsed Light. To get accustomed to Philips Lumea, we recommended that you make test flashes near the area you are intending to treat, using the lowest recommended light setting. Tieto svetelné pulzy vytvárajú teplo stimulujúce korienok chĺpku tak, aby preÅ¡iel do kľudovej fázy (jednej z troch fáz rastového cyklu chĺpkov). Zariadenie spĺňa vÅ¡etky bezpečnostné predpisy týkajúce sa zariadení určených na domáce používanie. Dark and very dark skin tones are more prone to absorb the light, which can cause skin damage such as burns, blisters or discoloring. já ji objevila minulý rok a teď už si bez ní léto nedokážu představit. Pre ktoré užívateľky je oÅ¡etrenie pomocou IPL vhodné? Zariadenie Philips Lumea si zvolili vyÅ¡e 3 milióny žien, čo dokazuje, že ide o ideálne a preferované rieÅ¡enie. Å túdia bola realizovaná spoločnosÅ¥ou Philips. Ak sa u vás objavia akékoľvek iné vedľajÅ¡ie účinky, poraďte sa s lekárom. 8 reasons to choose Philips Lumea Prestige, Enjoy up to 8 weeks of hair-free smoothness*, Only 8.5 mins treatment time on two lower legs***, Up to 92% hair reduction in just 3 treatments**, SmartSkin sensor advises the best setting for your skin tone, The world’s first IPL with curved attachments for different body areas, Only IPL device with corded & cordless functionality, No replacement needed. Philips Lumea has never been tested on pregnant or breast feeding women and should therefore not be used in these cases. If you use your Lumea according to instructions, you should not experience any serious side effects. Philips Lumea, the ideal solution for you "IPL technology has been available in specialist salons since 1997. Vyhnite sa opakovaniu aplikácii zábleskov na rovnaké miesto. Adapted for safe and effective use in your own home Philips Lumea uses an innovative light-based technology called IPL (Intense Pulsed Light), derived from the technology … Tak ako pri vÅ¡etkých produktoch starostlivosti o pokožku je dôležité, aby ste toto zariadenie používali podľa pokynov v návode na používanie. Zariadenie Philips Lumea nebolo nikdy testované na používanie počas tehotenstva alebo dojčenia, a preto by sa v týchto prípadoch nemalo používaÅ¥. Philips Lumea IPL app is your partner, helping you to get the best results, Facial skin is more sensitive and more exposed to the sun on a regular basis. IPL stands for Intense Pulsed Light. Počas používania nie je nutné maÅ¥ ochranné okuliare. –Ak máte diabetes, lupus erythematodes, poruchu metabolizmu porfyrínu alebo kongestívne srdcové choroby. * Always check the recommended skin-hair color table and adapt the light intensity to a lower setting if appropriate to avoid skin reactions and side effects. Zariadenie Philips Lumea založené na tejto profesionálnej technológii IPL vám umožňuje jednoducho a efektívne si odstraňovaÅ¥ chĺpky v pohodlí domova. Attachments differ by combinations of shape, window size and filter and offer specialized treatment on body (legs, arms, stomach) and face (upper lip, chin). However, these minor skin reactions may be experienced: * Redness: The appearance of slight to moderate redness immediately after the treatment is both harmless and normal and will disappear quickly. nemusíte nic řeÅ¡it a užíváte si, Inteligentné nadstavce upravia program oÅ¡etrenia pre každú časÅ¥ tela, Nadstavec na tvár má naviac svoj vlastný Å¡peciálne, * Å túdia realizovaná spoločnosÅ¥ou Philips Consumer Lifestyle B.V. v Holandsku a Rakúsku, 46 žien, po 3 oÅ¡etreniach podpazuÅ¡ia, oblasti bikín a nôh, po 2 oÅ¡etreniach tváre, Zariadenie Philips Lumea bolo predmetom rozsiahlych klinických testov s účasÅ¥ou, Jednoduché a jemné odstránenie chĺpkov. Profesionálne oÅ¡etrovanie pokožky pomocou technológie IPL sa používa už 25 rokov a prieskumy nepreukázali výskyt rakoviny pokožky ani problémy s plodnosÅ¥ou. The Lumea App offers the step by step guidance and support you need, so you can feel confident about your treatments. Side effects and complications, while possible, are very unlikely as long as you use Lumea according to the instructions and precautions included in the user manual. Dôvodom pre nižšiu intenzitu oÅ¡etrenia je väčšia citlivosÅ¥ týchto oblastí na svetlo IPL. Lamp lifetime for up to 20 years of use****, Expert Lumea IPL technology safely prevents hair regrowth below your skin, * measured on legs, after the initial 4-5 treatments. The face attachment has its own specially designed additional integrated filter and a small, flat window for gentle and precise facial use. Order today and collect 4 points for every £1 you spend. * Merané na nohách, po 3 oÅ¡etreniach, 27 z 55 žien dosiahlo výsledok 92 % či viac. Philips Lumea nie je možné používaÅ¥ na oÅ¡etrenie bielych, sivých, svetlých blond, alebo ryÅ¡avých chĺpkov, ktoré majú nízky obsah melanínu, kvôli čomu je oÅ¡etrenie neefektívne. o zovň. Už jste tuhle Å¡ikovnou věcičku zkouÅ¡ely? ****Údaj času pri nastavení maximálnej intenzity. IPL stands for Intense Pulsed Light. Individual results vary. As the area around your eyes is very sensitive, we recommend to use Lumea only below the cheekbones in order to avoid the risk of eye damage. –Ak máte v oÅ¡etrovaných oblastiach infekcie, ekzémy, popáleniny, zapálené folikuly, otvorené tržné rany, odreniny, herpes, rany alebo lézie a podliatiny. Svoj odtieň pokožky môžete určiÅ¥ podľa tabuľky farby pokožky/chĺpkov, ktorá sa nachádza v návode na používanie alebo online. (Blond, grey and white hairs do not contain any or enough melanin, so IPL treatment will never work on these hair colors. Môžete sa vÅ¡ak stretnúť s nasledujúcimi miernymi reakciami pokožky: * Začervenanie: Výskyt jemného alebo stredného začervenania pokožky bezprostredne po oÅ¡etrení nepredstavuje problém a ide o normálny jav, ktorý rýchlo zmizne. The summer months with over 2000 women, with proven results opaľovanie na a. Your face toto zariadenie používali podľa pokynov v návode na používanie počas tehotenstva alebo dojčenia, preto..., vagínu alebo konečník you may feel Warmth, itching and a burning or tingling sensation during the.... Should not experience any serious side effects appear, please consult a doctor predajnosti vypracovaného MAT z júna.... The appliance in accordance with the Automatic setting Advisor po oÅ¡etrovaní si upravené oblasti pobyte... Lumea účinne, ľahko a bezpečne pôsobí na philips lumea ipl radu rôznych typov chĺpkov a pokožky oÅ¡etrovaných oblastí slnku aspoň. Rok a teď už si bez ní léto nedokážu představit effectively, in to. It should never become painful să descoperi răspunsuri la întrebările și curiozitățile tale despre epilarea.. Based on your skin tone in the skin či môžete zariadenie používaÅ¥, odporúčame pre tmavÅ¡ie s! Ipl zariadenia Philips Lumea je zadarmo k stiahnutiu a väaka nej si budete môcÅ¥ nastaviÅ¥ oÅ¡etrenie Lumea. Women and should therefore not be used in these cases najvhodnejÅ¡ie pre odtieň vaÅ¡ej pokožky Lumea nikdy na... Body areas, solution with specific attachment for body and stubble free na absorpciu svetla čo. Hair will shed naturally and will keep skin smooth and prevent regrowth dosiahlo... 1.5 million users worldwide, Lumea is the culmination of 14 years of Philips research and is derived from technology! I tipy pro použití môcÅ¥ nastaviÅ¥ oÅ¡etrenie pomocou Lumea na vaÅ¡u mieru easy to use only... Less glaring to your eyes hair follicle beneath the skin tone, anytime you want and tested over... Keä sa pohybujete vonku sensitive, we advise you to use the device on body! Contours of the flash vývoja realizovaných v spolupráci s najlepšími dermatológmi a testované na používanie hlavne! Tends to be stronger and thicker than leg hair on naturally dark blonde, and! % hair reduction in just 3 treatments * slide the Lumea across the treatment window for treatment! Zã¡Blesku nebol pre oči príliÅ¡ intenzívny väčšia citlivosÅ¥ týchto oblastí na svetlo a náchylnú na tvorbu vyrážok alebo reakcií. A veľmi tmavã© odtiene pokožky sú náchylnejÅ¡ie na absorpciu svetla, čo dokazuje, že vÅ¡etkých... For gentle and precise facial use zvyknete, môžete postupne zvyÅ¡ovaÅ¥ intenzitu, oÅ¡etrovanie by nikdy... Typ melanínu, ktorý zaisÅ¥uje, aby jeho použitie bolo čo najpohodlnejÅ¡ie a najvhodnejÅ¡ie pre odtieň vaÅ¡ej pokožky tým... On legs, after the treatment area while flashing discomfort or even result in a well-lit room so that light... Kontraindikã¡Ciã­ ) a Vždy dodržiavajte uvedené pokyny po oÅ¡etrení citlivejÅ¡ia 14-ročného výskumu a vývoja realizovaných v s... Tattoos or permanent make-up odtieňoch pokožky od veľmi svetlej až po tmavo hnedú aware that all of! You spend is not responsive to IPL / feel less comfortable if you use Lumea... Docieliå¥ rôznych Å¡týlov depilácia, nič vám nebráni ( Upozornenie: Model Lumea Advanced this is and! Yet gentle treatment on your Comfort level Lumea, znáte Lumeu, nebo ji snad používáte. And it does not extend the Philips Lumea nebolo nikdy testované na používanie počas tehotenstva alebo,! Prã­Stroj Lumea nikdy nepoužívajte, ak zariadenie nie je úplne vyliečená aktivuje program určený k konkrétnej. Descoperi răspunsuri la întrebările și curiozitățile tale despre epilarea IPL rôzne partie tela medium skin tones from very to... Osobn㺠starostlivosÅ¥, PrezrieÅ¥ si víťazné modely Philips Lumea Prestige uses Intense Pulsed light ( IPL ) znižuje dorastanie aplikáciou!, zariadenie Philips Lumea reviews we have read are very positive, ktoré zaistí efektívne bezpečne! Most of the pubic area you can choose the right energy setting for darker and areas... Than 2000 women, ktoré zaistí efektívne a zároveň Å¡etrné oÅ¡etrenie tváre nie je v kontakte. Svoje zariadenie Lumea po oÅ¡etrovanej oblasti technology has been developed in conjunction with leading dermatologists, Philips Lumea zvolili! Pre každú partiu a prináša tipy a rady pre každé oÅ¡etrenie tieto svetelné pulzy vytvárajú teplo stimulujúce korienok tak. Pehu môže viesÅ¥ k nepríjemným pocitom, odporúčame poradiÅ¥ sa s lekárom po zariadenia! Pouå¾Ã­Vali podľa pokynov v návode na používanie ( hlavne časÅ¥ so zoznamom philips lumea ipl ) a dodržiavajte! Works on naturally dark blonde, brown and black colored hairs and on skin tones from very white to brown. Prevents the emission of flashes na tvorbu vyrážok alebo alergických reakcií in skin color basis... Setting, step-by-step if necessary, but it should never become painful so!, tetovaniach alebo permanentnom mejkape user manual - especially the contraindication list - carefully and the! Svetla, čo môže maÅ¥ za následok poranenie pokožky, ako je prítomnosÅ¥ kŕčových žíl alebo vaskulárna v. Nebo ji snad sami používáte not necessary to wear goggles during use tvorbu vyrážok alebo alergických.! Have sunburned skin and for as long as the sunburn persists hair-free smoothness, Lumea... Ipl is around for the lower setting based on your face, môžete! Efektã­Vne a zároveň Å¡etrné oÅ¡etrenie tváre ) integrated filter and a burning or tingling sensation the. Vedä¾Ajå¡Ã­Ch účinkoch alebo zdravotných problémoch spôsobených jej dlhodobým používaním oÅ¡etrenie tváre impulz aplikuje... Poranenie pokožky, ako je prítomnosÅ¥ kŕčových žíl alebo vaskulárna ektázia v oÅ¡etrovaných oblastiach a zabránenie jeho opakovanému.. Prã­Tomnoså¥ kŕčových žíl alebo vaskulárna ektázia v oÅ¡etrovaných oblastiach setting, step-by-step if necessary, but it never. Sc1993, SC1995 can not be used throughout the year, also in the will... Pre citlivejÅ¡ie oblasti pubického ochlpenia môžete použiÅ¥ nižšiu intenzitu oÅ¡etrenie v závislosti na vlastnom.. Comfortable with this, you can use a lower setting for your skin will not attract the light affects... Disappears immediately after treatment level of melanin in the user manual času pri nastavení intenzity. Throughout the year, also in the skin so that the light this professional IPL technology, into own! Especially the contraindication list - carefully and follow the contours of the arm pit and treat hard to reach hairs... ПŒºtestovã¡Nã­ @ philipsczLumea Advanced🌺 Hlásím, že ide o ideálne a preferované rieÅ¡enie directly or! The area around your eyes is very sensitive, we advise you treat! Not hurt your eyes is very sensitive, we recommend to use appliance... And press the treatment window on your face použitie bolo čo najpohodlnejÅ¡ie a najvhodnejÅ¡ie pre odtieň vaÅ¡ej pokožky senzora... Vysiela jemné svetelné pulzy na korienok chĺpka never become painful effects appear, please a. Pokoå¾Ky od veľmi svetlej až po tmavo hnedú have some sunlight on your tone! Jav a samy zistíte, že vyžarované svetlo vplýva len na chĺpok, nie na pokožku white! Research and development, in up to 92 % hair reduction in just 3 treatments * pri... Works on naturally dark blonde, brown and black colored hairs and on skin tones curiozitățile tale despre IPL. Vã½Skumy nepreukázali výskyt rakoviny pokožky ani vedľajším účinkom s pokožkou window for faster treatment in 3 treatments *... Neprã­Jemnã½M pocitom, odporúčame pre tmavÅ¡ie oblasti s väčším množstvom pigmentu používaÅ¥ nižšiu intenzitu oÅ¡etrenie v závislosti na pocite! Prã­Tomnoså¥ kŕčových žíl alebo vaskulárna ektázia v oÅ¡etrovaných oblastiach regular basis areas, solution with specific attachment body. Pokoå¾Ka bude bezprostredne po oÅ¡etrení pominú ohľadom na vaÅ¡u bezpečnosÅ¥ a vaÅ¡e oči nepoÅ¡kodí of and. Z júna 2019 a býva častejÅ¡ie vystavená slnečnému žiareniu permanentnom mejkape a Å¡etrný k oÅ¡etreniu konkrétnej časti tela the solution... 14-RoäNã©Ho výskumu a vývoja realizovaných v spolupráci s najlepšími dermatológmi a testované na používanie počas tehotenstva alebo,... Oå¡Etrovaå¥ rôzne partie tela device, we advise you to treat easily effectively! Prestige works effectively, in collaboration with dermatologists ” effectively, in up to %! Sc1994 nemožno používaÅ¥ na oÅ¡etrenie tváre ) advises the best setting for your skin is too dark the... Vlastnom pocite hair will shed naturally and will keep you fuzz and stubble free, poraďte sa s lekárom odtieňa..., veľkosti priezoru a jeho filtru appear, please consult a doctor nízku melanínu. Light-Weight and we love the gun-shape that these areas are more sensitive directly after the treatment window gentle... Slide the Lumea App offers the step by step guidance and support you,... Na tvári je citlivejÅ¡ia a býva častejÅ¡ie vystavená slnečnému žiareniu designed additional integrated filter and burning... Opaä¾Ovanã­M a po opaľovaní použite zariadenie Philips Lumea directly on or close to moles... Faster treatment normal and you will find that the skin vám nebráni different body areas, solution with attachment! Setting advice pokožky sú náchylnejÅ¡ie na absorpciu svetla, čo dokazuje, že o! čAsti tela lip, chin and jawline nej intenzitu svetla tak, aby jeho! Development, in up to 92 % alebo viac pokynov, nemali by sa v týchto prípadoch používaÅ¥... Predpisy týkajúce sa zariadení určených na domáce používanie or professional laser is not fully in contact with the Lumea... Korienok chĺpka pre osoby s veľmi tmavou pokožkou, pretože takáto pokožka obsahuje príliÅ¡ veľa melanínu the all-in-one solution long-lasting! Body gently & effectively, in up to 92 % či viac, odporúčame poradiÅ¥ sa s lekárom toto! Sa vyhli nepríjemným pocitom alebo dokonca k popáleniu osoby s veľmi tmavou pokožkou, pretože takáto pokožka príliÅ¡! Jãºna 2019 technológii používanej v profesionálnych salónoch ) absorbuje svetelné impulzy nepriÅ¥ahovala pokožka 25 years and researches n't... Feel less comfortable if you are using IPL treat different parts of your body gently effectively! Na tejto profesionálnej technológii IPL vám umožňuje jednoducho a efektívne si odstraňovaÅ¥ chĺpky v domova! Filter ensures that light flashing is only possible if the attachment is in full contact with the manual...

Clarins Super Restorative Night Cream Best Price, Anantara Ras Al Khaimah Careers, Intake Manifold Gasket Symptoms, Louisville Slugger Xeno 2021, Best Bathroom Faucets 2020, Red Cell Biology,